Học guitar cổ điển bài 7: hợp chùm 3_ Carulli

Đây là một trong những bài tập quan trọng nhất của Carulli, tuy đơn giản nhưng nó giúp chúng ta tạo được phom tay chuẩn xác về căn bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *