Asturias_ Issac Albeniz

Asturias_ Issac Albeniz

 Asturias (Leyenda) là một tác phẩm âm nhạc được viết bởi nhà soạn nhạc Tây Ban Nha Isaac Albéniz. Ban đầu nó được viết cho piano và  là khúc dạo đầu của một bộ ba phong trào quyền Chants d’ Espagne.

Nhiều người đã cho rằng sự phiên mã đầu tiên cho guitar để Francisco Tárrega người đặt nó trong chính dễ nhận biết nhất của nó. Theo như tay guitar và guitar học giả Stephen Yates, phiên mã cây đàn guitar đầu tiên của phần có lẽ bởi Severino García Fortea , mặc dù phiên mã Andrés Segovia là nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất. Tác phẩm đã trở thành một trong những tác phẩm quan trọng nhất của tiết mục guitar cổ điển.

Cùng nghe và cảm nhận  bản Asturias by Vũ Đức Hiển

http://www.youtube.com/watch?v=RlQ4opda3aA